Uitstel Algemene Ledenvergadering statutenwijziging

Voor de zomervakantie hebben wij een e-mail gestuurd. Dit ging over het wijzigen van de statuten.

Helaas moeten wij de Algemene Ledenvergadering weer uitstellen. Het bleek dat bij de notaris veel vragen binnenkwamen. Dit komt omdat wij niet de enige vereniging zijn die met dit onderwerp bezig zijn.Het is de bedoeling om de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 oktober te houden. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in onze ruimte in het zwembad te Hasselt. Als u wilt komen stellen wij uw aanmelding op prijs.

Uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering worden u de statuten en het huishoudelijk reglement toegestuurd.