Uitstel ALV statutenwijziging

Op 29 april ontving u van ons een e-mail. Dit ging over het wijzigen van de statuten.

Helaas moeten we de Algemene Ledenvergadering uitstellen. Dit heeft te maken met drukke werkzaamheden bij de notaris. Het is de bedoeling om de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 september te houden.
Uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering worden u de statuten en het huishoudelijk reglement toegestuurd.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen we die graag van u.