Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen.

Voorzitter
Carijn Bergman-Westrik – voorzitter@reddingsbrigade-zrh.nl

Secretaris
Nico Schra – secretaris@reddingsbrigade-zrh.nl

Penningmeester
Gayan Favary – penningmeester@reddingsbrigade-zrh.nl

Ledenadministratie
Margit Pelleboer – ledenadministratie@reddingsbrigade-zrh.nl

Algemeen bestuurslid
Stefanie Van den Berg

Algemene vragen kunt u/jij mailen naar info@reddingsbrigade-zrh.nl