Aanmeldingsformulier Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt 

 Hartelijk welkom als nieuw lid van de Zwem – en Reddingsbrigade Hasselt. 

Dit aanmeldingsformulier kent 2 delen: 
➔ Formulier 1 bevat de persoonlijke gegevens en de handtekening voor de busdienst. 
➔ Formulier 2 bevat het incassoformulier, waarbij er 2x getekend dient te worden. 

In verband met diverse activiteiten van de ZRH worden de lidmaatschapsgegevens verwerkt en diverse e-mails verzonden aan het door u opgegeven e-mailadres. Deze e-mails bevatten relevante informatie over onder andere de lessen of diverse activiteiten die worden georganiseerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan horen we dat graag via: info@reddingsbrigade-zrh.nl .

Bij het aangaan van het lidmaatschap worden de gegevens verwerkt zoals opgenomen in de privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website onder het kopje ‘privacy beleid’. Zonder toestemming voor gegevenswerking kunt u geen lid worden. 

Voor het aanmeldingsformulier & machtingsformulier moet u apart op verzenden drukken.

Aanmeldingsformulier

  Naam toekomstig lid

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Uw email (verplicht)

  Behaalde diploma's
  Diploma A

  Behaald op

  Diploma B

  Behaald op

  Diploma C

  Behaald op

  Zijn er bijzonderheden qua gezondheid waar wij tijdens het lesgeven van op de hoogte moeten zijn?

  Ondergetekende geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter op als lid van Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt. Er wordt van u verwacht dat u tijdens het winterseizoen enkele keren meedraait in het busdienstrooster, waarbij (kleedkamer) toezicht onderweg naar/in zwembad Bestevaer te Genemuiden ook van toepassing is.

  Naam (verplicht)

  Datum (verplicht)

  Handtekening (verplicht)

  Machtigingsformulier

   Uw naam (verplicht)

   Ouder/verzorger van (verplicht)

   Adres

   Postcode

   Woonplaats

   Uw email (verplicht)

   IBAN nummer

   Naam Bank

   Ten name van

   Woonplaats

   Doorlopende machtiging
   Machtigt hierbij Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt, tot wederopzegging, om de contributie:
   jeugd € 37,50 en volwassenen € 40,00 per 2 maanden, die verschuldigd zijn inzake contributie van
   bovenstaande bankrekening af te schrijven.

   Datum

   Handtekening

   Eenmalige machtiging
   Machtigt hierbij Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt om eenmalig een bedrag van de contributie en
   administratiekosten van bovenstaande bankrekening af te schrijven.

   Deze kosten rekenen wij voor u uit en bestaan uit administratiekosten van €7,50 en het aantal keren
   dat gezwommen is voordat de eerste contributie geïnd wordt. Per keer betaalt u €3,50.

   Ondergetekende kan, via het kantoor waar de rekening is ondergebracht, binnen 30 dagen na
   afschrijving, terugboeking eisen van het afgeschreven bedrag, indien deze afschrijving naar zijn of
   haar mening ten onrechte is geschied.

   Datum

   Handtekening