Contributie wordt 1x in de twee maanden afgeschreven van uw rekening. 

Tot en met 17 jaar

€ 37,50

per twee maanden

18 jaar en ouder

€ 40,00

per twee maanden

Aanmelden van nieuwe leden: 
Stuur een mailtje naar ledenadministratie@reddingsbrigade-zrh.nl

Afmelden van leden:
Afmelden van leden dient te gebeuren voor de 15de van de even maand via ledenadministratie@reddingsbrigade-zrh.nl