Sociale Veiligheid bij Zwem- en Reddingsbrigade Hasselt
Centrum veilige sport Nederland, vertrouwensport en klachtenprocedure

Voor het geven van lessen t.b.v. het Zwemdiploma C en het organiseren van het diplomazwemmen van dit Nationale Zwemdiploma, moet Zwem- en reddingsbrigade Hasselt voldoen aan een aantal eisen van het de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Drie van deze eisen hebben betrekking op het communiceren over onderstaande zaken door ons naar jullie als ouders/verzorgers:

  1. De beschikbaarheid van een (anoniem) landelijk telefonisch meldpunt; Centrum Veilige Sport en de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
  2. De klachtenprocedure.

1. Beschikbaarheid van een landelijk telefonisch meldpunt bij NOC*NSF.

We streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat zowel de ouder(s), verzorger(s) en leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Om dit mogelijk te maken is er het Centrum Veilige Sport Nederland. Het telefoonnummer van dit centrum is: 0900 202 5590. Dit telefoonnummer, met deskundige hulpverleners, is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30. Ook is er de mogelijkheid contact te zoeken via mail. Het mailadres is centrumveiligesport@nocnsf.nl

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website; https://centrumveiligesport.nl/

Tevens willen we u erop wijzen dat de vereniging ook een eigen vertrouwenspersoon heeft. Dit is dhr. Cees Broek. U kunt terecht bij de vertrouwenspersoon als er zaken spelen waarmee de leden en/of hun ouders/verzorgers niet terecht kunnen bij het kader of het bestuur. De vertrouwenspersoon kan dan benaderd worden en fungeert als eerste opvang.

De contactgegevens zijn: vertrouwenspersoon@reddingsbrigade-zrh.nl en/of 06 – 31379600

De website met meer informatie hierover is; https://reddingsbrigade-zrh.nl/vertrouwenspersoon/

2. Klachtenprocedure.

Verder hechten we veel waarde aan een grote mate van zorgvuldigheid in de behandeling van klachten, zowel in het belang van de klager als dat van de beklaagde. Tegen die

achtergrond is er een klachtenprocedure vastgesteld, waarop staat vermeld hoe u een klacht kan indienen en hoe de afhandeling hiervan in zijn werk gaat. U kunt de klachtenprocedure opvragen bij het secretariaat van de vereniging via; secretaris@reddingsbrigade-zrh.nl